loader image

Mitä voit oppia simulaattorin avulla?

Mitä kaikkea voit harjoitella simulaattorilla?

Oletko valmis ottamaan ensimmäisen askeleen kohti ajokortin suorittamista?

Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023

Ohjaimet ja ajoasento 

Opi käyttämään auton hallintalaitteita oikein

Tämä harjoitus keskittyy auton ohjainten säätämiseen ja oikean ajoasennon saavuttamiseen. Opit säätämään ajoasentosi mukavaksi ja ergonomiseksi sekä tutustut eri ohjainten toimintoihin. Lisäksi opit käyttämään simulaattorin valikoita sujuvasti ja tehokkaasti.

Tavoitteena on kehittää ajotaitojasi ja lisätä tietoisuutta siitä, kuinka eri ohjaimet vaikuttavat auton hallintaan. Oikea ajoasento ja ohjainten tehokas käyttö parantavat ajomukavuutta ja turvallisuutta. Tämä harjoitus auttaa sinua saavuttamaan nämä taidot ja varmistamaan miellyttävän ajokokemuksen.

Harjoitus vaihteiden vaihtamiseen

Vaihteiden hallinta ja kytkimen käyttö

Tämä harjoitus keskittyy vaihteiden vaihtamiseen ja kytkimen käytön harjoitteluun vaihteen vaihdon aikana. Suoritat kolme jaksoa, joissa vaihdat kymmenen kertaa vaihdetta. Ohjeiden määrä vähenee jaksojen edetessä, mikä auttaa sinua kehittämään vaihteiden hallintaa.

Tavoitteena on parantaa vaihteen vaihtamiseen liittyviä taitoja. Opit tuntemaan vaihteiden sijainnit ja kehität kykyäsi käyttää kytkintä sujuvasti. Jokainen jakso antaa sinulle enemmän varmuutta vaihteiden hallinnassa.

Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023
Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023

Oikeaoppinen lähtö ja pysäyttäminen: Harjoitus auton hallintaan 

Sujuva liikkeellelähtö ja tarkka pysäyttäminen

Tässä harjoituksessa keskitytään auton sujuvaan liikkeellelähtöön ja tarkkaan pysäyttämiseen. Harjoituksen aikana opit lähtemään liikkeelle tien sivusta, ajamaan eteenpäin jonkin matkaa ja pysäyttämään auton paikalleen.

Tavoitteena on oppia oikeat toimintatavat liikkeellelähdössä ja pysäyttämisessä. Harjoituksen avulla kehität kaasun, kytkimen ja jarrun tarkkaa käyttöä, jotta liikkeellelähtö ja pysäyttäminen tapahtuvat sulavasti ja hallitusti

Vaihteen vaihtaminen ajon aikana

Harjoitus nopeuden säätämiseen 

Tässä harjoituksessa keskitytään vaihteen vaihtamiseen ajon aikana nopeuden kiihdytyksen ja hidastamisen yhteydessä. Harjoituksen tavoitteena on oppia vaihtamaan isommalle ja pienemmälle vaihteelle sulavasti ja oikeaan aikaan. Ajaessa radalla sinun tulee vaihtaa vaihteita aina viidenteen vaihteeseen asti ja palata takaisin ensimmäiselle vaihteelle.

Harjoitus auttaa kehittämään nopeuden säätämisen taitoja ja parantamaan vaihteiden vaihtamista ajon aikana. Opit tunnistamaan oikean vaihteen valinnan eri nopeuksilla ja hallitsemaan vaihtamisen sujuvuutta. Harjoituksen myötä saat lisää varmuutta vaihteiden vaihtamiseen erilaisissa ajotilanteissa.

Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023
Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023

Vaihtaminen isommalle ja pienemmälle vaihteelle radalla

 

Harjoitus nopeuden säätämiseen ajon aikana

Harjoituksessa keskitytään vaihteen vaihtamisen taitojen kehittämiseen ajon aikana nopeuden kiihdytyksen ja hidastamisen yhteydessä. Opit vaihtamaan vaihteita sulavasti ja ajankohtaan sopivalla tavalla. Harjoituksen aikana ajat radalla, jossa sinun täytyy aktiivisesti vaihtaa isommalle ja pienemmälle vaihteelle tilanteen mukaan.

Tavoitteena on parantaa nopeuden säätämisen taitoja ajon aikana. Harjoituksen myötä kehität kykyäsi tunnistaa oikea vaihde eri nopeuksilla ja hallita vaihtamista saumattomasti. Radalla harjoittelet jatkuvaa vaihtamista, mikä auttaa sinua kehittämään reagointikykyäsi ja ajon sujuvuutta erilaisissa tilanteissa.

Harjoitus mäkilähtöjen hallintaan

Liikkeellelähtöjä erilaisissa mäkilähtö tilanteissa

Harjoituksen aikana opit tuntemaan auton kyvyn nousta ylämäkeen sulavasti ja hallitusti erilaisissa tilanteissa. Jokaisessa tilanteessa keskitytään liikkeellelähdön tärkeisiin näkökohtiin, kuten kaasun ja kytkimen hallintaan, jotta voit suoriutua liikkeellelähdöistä sujuvasti.

Liity harjoitukseen ja ota haaste vastaan oppiaksesi liikkeellelähdön salat ylämäissä. Tämä harjoitus auttaa sinua saavuttamaan varmuutta ja taitoa liikkeellelähdöissä vaativissa ylämäkitilanteissa.

Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023
Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023

Monipuoliset peruuttamisharjoitukset erilaisissa tilanteissa

Hallitse peruuttaminen kuuden erilaisen harjoituksen avulla

Harjoituksen aikana pääset suorittamaan kuusi erilaista peruuttamisharjoitusta, jotka auttavat sinua hallitsemaan peruuttamisen haasteet.

Tavoitteenamme on oppia täydellinen peruuttaminen erilaisissa tilanteissa. Harjoituksessa harjoittelet peruuttamista erilaisilla esteillä, rajoitetuissa tiloissa ja monipuolisissa ympäristöissä. Jokainen peruuttamisharjoitus tarjoaa sinulle mahdollisuuden parantaa tarkkuuttasi, reagointikykyäsi ja peruutussuunnan hahmottamista.

Harjoitus tilantarpeen ymmärtämiseen

Auton koko ja käännökset: Tilaan vaikuttavien tekijöiden opettelu

Tämä harjoitus keskittyy auton koon vaikutuksen ymmärtämiseen käännöksissä. Harjoituksen avulla opit, miten auton koko vaikuttaa sen tarvitsemaan tilaan käännöksissä ja kuinka voit hallita käännöksiä eri autojen koossa.

Tavoitteena on kehittää tietoisuuttasi auton koon vaikutuksesta käännöksiin. Harjoituksen aikana harjoittelet eri auton kokojen hallintaa ja opit soveltamaan oikeita käännöstekniikoita eri tilanteissa. Saat arvokasta kokemusta ja ymmärrystä siitä, kuinka suurempi tai pienempi auto vaikuttaa käännöksiin ja tarvitsemaasi tilaan.

Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023
Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023

Taidokasta pysäköintiä 

 

Harjoitus pysäköintitaitojen kehittämiseen

Tämä harjoitus keskittyy pysäköinnin taitojen kehittämiseen. Harjoituksen tavoitteena on oppia sijoittamaan auto oikein pysäköintiruutuun, ja siksi on tärkeää oppia tunnistamaan, kuinka paljon tilaa auto tarvitsee. Harjoituksessa pääset harjoittelemaan yksin tyhjällä pysäköintialueella.

Tarkkuutta pysäköintiin: Harjoitus pysäköintiin ahtaisiin tiloihin

Pysäköinti muiden autojen väliin: Taitojen kehittäminen

Tässä harjoituksessa keskitytään pysäköinnin harjoitteluun muiden autojen väliin. Tavoitteena on oppia sijoittamaan auto oikein pysäköintiruutuun ahtaissa tiloissa, joten on tärkeää oppia arvioimaan tarvittava tila. Harjoitus tapahtuu pysäköintialueella, jossa on muita jo pysäköityjä autoja.

Harjoituksen tarkoituksena on kehittää tarkkuutta pysäköinnissä. Opit tunnistamaan tarvittavan tilan ja arvioimaan etäisyydet muihin autoihin. Harjoituksessa harjoittelet myös ohjausliikkeitä ja hallitset auton liikkeen pysäköintiruutuun sujuvasti ja turvallisesti.

Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023
Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023

Harjoittele taskupysäköintiä itsenäisesti 

Tarjoamme korkealaatuista ajo-opetusta parhaiden ammattilaisten johdolla 

Tämä harjoitus tarjoaa mahdollisuuden kehittää taskupysäköintitaitojasi kadunvarsipysäköinnissä. Tavoitteena on harjoitella täydellisen taskupysäköinnin tekniikkaa ja parantaa sijoittumista kadun varteen.

Harjoituksen tarkoituksena on antaa sinulle tilaisuus kehittää taskupysäköintitaitojasi itsenäisesti. Voit keskittyä ohjausliikkeiden hallintaan, etäisyyksien arvioimiseen ja auton tarkkaan sijoittamiseen kadun varteen. Harjoituksen avulla voit parantaa tarkkuuttasi ja huolellisuuttasi taskupysäköinnissä, jotta voit suoriutua tehtävästä mahdollisimman sujuvasti.

Opi liikennesäännöt

Opettele muun liikenteen kohtaamisen perussäännöt

Harjoituksen tarkoituksena on antaa sinulle perustiedot siitä, miten toimia kohtaamistilanteissa risteyksissä, joissa ei ole selkeää väistämisvelvollisuutta osoittavia merkkejä. Harjoituksessa käsitellään erilaisia tilanteita ja esitellään liikennesäännöt, joita tulee noudattaa tällaisissa risteyksissä. Tavoitteena on oppia tunnistamaan oikea etuajo-oikeus ja tekemään turvallisia päätöksiä risteyksissä ilman selkeää väistämisvelvollisuutta osoittavia merkkejä.

Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023
Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023

Opettele liikenneympyröissä ajamista

Suurien liikenneympyröiden lähestyminen ja ajaminen 

Harjoituksen tarkoituksena on antaa sinulle perustiedot siitä, miten liikenneympyröitä lähestytään ja ajetaan. Opit ymmärtämään etuajo-oikeuden liikenneympyrässä, liikennesäännöt ja oikean kaistan valinnan. Harjoituksen avulla kehität taitojasi ja itseluottamustasi liikenneympyrän hallinnassa.

Turvallinen ajaminen pimeällä

Harjoitus ylimääräisistä riskeistä ja ajovalojen käytöstä 

Harjoituksen tarkoituksena on tarjota sinulle perustiedot pimeällä ajettaessa vallitsevista erityisolosuhteista. Käsittelemme rajoitettua näkyvyyttä, jalankulkijoiden havaitsemista, toisen ajoneuvon kohtaamista sekä kaukovalojen ja lähivalojen oikeaa käyttöä. Harjoituksen avulla kehität taitojasi ja tietämystäsi turvallisesta ajamisesta pimeällä.

Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023
Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023

Liukkaalla ajaminen

Turvallinen ajaminen liukkaalla kelillä: Hallitse haastavat olosuhteet

Simulaattorilla voit kokea erilaisia sääolosuhteita, kuten lumipyryä, jäistä tietä tai sumua, ja harjoitella ajamista näissä haastavissa olosuhteissa. Opit sopeutumaan näihin vaihteleviin sääolosuhteisiin, säätämään ajonopeutta ja valitsemaan oikeat toimenpiteet turvallisen ajon varmistamiseksi.

Kaupunki ajaminen

Tarjoamme korkealaatuista ajo-opetusta parhaiden ammattilaisten johdolla 

Simulaattorilla ajamisessa pääset kokemaan täyden vapauden ja monipuolisuuden harjoitella kaikkia aikaisemmin opittuja taitoja. Tämä ainutlaatuinen harjoitusympäristö tarjoaa sinulle mahdollisuuden ajaa vapaasti erilaisissa olosuhteissa ja harjoitella juuri niitä taitoja, joita haluat kehittää.

Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023
Autokoulu AjoMesta Nuutisen uudet autokouluautot 2023

Peräkärryn kanssa ajaminen

Taidot perävaunun peruuttamiseen ja kääntämiseen

Tavoitteena on oppia hallitsemaan sekä autoa että perävaunua saumattomasti, välttäen esteisiin törmäämistä.

Harjoituksessa sinun tulee ajaa autolla ja perävaunulla useiden porttien läpi peruuttamalla. Tämä haastava tehtävä vaatii tarkkaavaisuutta, koordinaatiokykyä ja oikeaa ohjaustekniikkaa. Sinun tulee oppia arvioimaan perävaunun liikkeet ja säätämään ohjausta ja peruutusnopeutta sen mukaan.

Harjoituksen aikana keskitytään perävaunun hallintaan erilaisissa tilanteissa, kuten kääntymisissä ja ahtaissa väleissä. Opit tekemään oikeita ohjausliikkeitä ja käyttämään peilejä ja katvealueita tarkasti havainnointiin. Tavoitteena on kehittää taitojasi, jotta voit ajaa perävaunun kanssa turvallisesti ja taitavasti ilman törmäyksiä tai hankaluuksia.

Tervetuloa kokeilemaan ainutlaatuista ajosimulaattoriamme täysin ilmaiseksi!

ALOITA HARJOITTELU SIMULAATTORILLA 

 

Tämä paketti tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua realistiseen ja mukaansatempaavaan autolla ajamisen kokemukseen, ennen kuin sitoudut varsinaisiin ajotunteihin. Ajosimulaattorimme avulla opit ja harjoittelet tärkeitä ajotaitoja turvallisessa ja rennossa ympäristössä.

Simulaattorilla voit harjoitella kaistanvaihtoja, pysäköintiä ja muita liikennetilanteita ilman pelkoa kolareista. Tämä antaa oppilaille mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja kehittää jo olemassa olevia taitojaan ilman stressiä ja ahdistusta. Lisäksi simulaattoriharjoittelu tarjoaa mahdollisuuden harjoitella erilaisia tilanteita ja skenaarioita, joita voi olla vaikea tai jopa mahdotonta harjoitella todellisessa liikenteessä. Simulaattoriharjoittelu antaa myös mahdollisuuden oppia tuntemaan autosi paremmin ja harjoitella sen käyttöä. Tämä auttaa oppilasta kehittämään parempaa ajotekniikkaa ja välttämään virheitä todellisessa liikenteessä.

Kaiken kaikkiaan simulaattoriharjoittelu on erinomainen tapa kehittää ajotaitojaan ja korjata ajovirheitään ilman pelkoa seuraamuksista. Se tarjoaa oppilaille turvallisen ja tehokkaan tavan kehittää ajotaitojaan ja parantaa ajokäyttäytymistään. Jos haluat kehittyä ajotaidoissasi ja korjata ajovirheitäsi, simulaattori on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.

0
    0
    Sinun ostoskori
    Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan