Henkilöautokortin voi siis saada tietyin edellytyksin ikäpoikkeusluvalla jo 17-vuotiaana. Nämä edellytykset liittyvät joko siihen, että opiskelija on ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa tai täyttää ikäpoikkeusluvan määrittelemät syyt.

Lakimuutoksen jälkeen myönnettyjen ikäpoikkeusten syyt:

 • Opiskelu 29 %
 • Työssäkäynti 15 %
 • Harrastukset 7 %
 • Työharjoittelu 4 %
 • Terveydelliset syyt 0,5 %
 • Perhesyyt 0,5 %
 • Useita syitä edellä mainituista 44 %

Trafi myöntänyt jo yli 5000 ikäpoikkeuslupaa – Kielteisiä päätöksiä ei juuri anneta

Ikäpoikkeusluvan idea on helpottaa nuorten kulkemista. Halutaan edistää sekä ammatinvalintaa sekä työllistymistä. Suomi on maa, jossa on pitkät etäisyydet, eikä julkinen liikenne kulje näppärästi joka paikkaan. Ikäpoikkeusluvalle tarvitsijoita riittää varmasti monella saralla. Myöntäminen ei kuitenkaan tapahdu 100 % varmuudella, vaan jokainen lupahakemus hyväksytään Trafissa aina tapauskohtaisesti.

Asian käsittelyä nopeuttaa huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen. Saat hakemuksen nopeammin jonoon lähettämällä sen sähköisesti kirjaamo@traficom.fi. Hakemuksen ja sen liitteet voit skannata tai kuvata sähköpostin liitteeksi. Tarkistathan, että ne ovat riittävän laadukkaita ja luettavissa.

Näet Traficomin asiointipalvelussa omissa tiedoissasi luvan sitten, kun se on myönnetty. Varsinainen lupapäätös saapuu postitse kotiosoitteeseesi. Voit kuitenkin suorittaa kaiken pakollisen opetuksen jo ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä. Kun lupa on myönnetty, voit osallistua teoriakokeeseen ja lupapäätöksen saavuttua ajokokeeseen. Lupapäätös on pidettävä mukana ajaessa aina 18-vuotiaaksi saakka, myös ajokoetta suoritettaessa, ja esitettävä tarvittaessa poliisille.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Ikäpoikkeuslupaa saa hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen 17 ikävuoden täyttymistä. Lupa myönnetään ajokorttilain mukaisesti aikaisintaan 3 kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä. Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostin liitteenä tai vaihtoehtoisesti postittaa.

Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana. Kun sinulle on myönnetty ikäpoikkeuslupa ja olet hakenut ajokorttiluvan, voit mennä B-luokan teoriakokeeseen heti 17 vuotiaana. Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voit heti suorittaa ajokokeen.

Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen tarkoituksesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

 • Opiskelutodistus, kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia.
 • Työnantajan todistus työpaikasta tai työharjoittelusta, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia.
 • Työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työn suorittamiseen.
 • Seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon antama todistus säännöllisestä ja tavoitteellisesta urheilu- tai muusta harrastustoiminnasta.
 • Lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen.
 • Muu selvitys (esimerkiksi huoltajan vapaamuotoinen selvitys) välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

Autamme sinua ikäpoikkeuslupa asioissa

Jos olet miettinyt ajokortin suorittamista 17-vuotiaana ja tunnet täyttäväsi kriteerit, ota rohkeasti yhteyttä autokouluumme! Suoritat meillä henkilöautokortin taitotasostasi riippumatta. Voit aloittaa autokoulun, vaikka et ole vielä saanut hyväksyttyä ikäpoikkeuslupaa Trafilta.