loader image

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Meille, eli Autokoulu AjoMesta Nuutinen Ky (y: 0657338-7), muodostuu henkilörekisteri palvelumme tilanneista käyttäjistä.

 

Ylläpidämme rekisteriä itse

Hoidamme itse rekisterin ylläpidon. Voit tulla katsomaan tietojasi paikan päälle tai pyytää tietojasi nähtäväksi sähköpostilla:

Yritys: Autokoulu AjoMesta Nuutinen Ky

Vastuuhenkilö: Henri Nuutinen
Sähköposti: ajomesta@nuutinen.fi
Käyntiosoite: Koskikatu 17, 80100 Joensuu

 

Rekisterimme sijaitsee serverillämme Suomessa

Henkilörekisterimme sijaitsee fyysisesti samalla suomalaisella serverillä, jolla myös tämä palvelu sijaitsee.

Serveriämme ylläpitää https://www.bittiguru.fi/

 

Kaikki tiedot ovat ainoastaan meidän käytössä

Emme siirrä henkilötietoja EU:n ulkopuolelle tai yhdellekään markkinoijalle tai satunnaiselle kysyjälle.

Kuitenkin jos poliisi tai muun viranomainen haluaa nähdä henkilörekisterin, annamme tarvittavat tiedot heidän käyttöönsä.

 

Käytämme tietoja Palvelumme tuottamiseen ja yhteydenpitoon

Emme käytä henkilötietoja mihinkään hämärään toimintaan – ainoastaan Palvelumme tuottamiseen ja yhteydenpitoon tilaajien kanssa.

 

Rekisterissä on tallessa henkilötietoja

Rekisteriimme on tallennettuna tilauksen yhteydessä kerätty etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä osoitetiedot.

Emme kerää maksuliikenteeseen liittyviä tietoja
Sivustomme on rakennettu sillä tavalla, että me emme käsittele lainkaan maksuliikenteeseen liittyviä tietoja.

Maksuliikenteen tietoturvasta vastaa kotimainen Checkout Finland Oy, joka on osa OP konsernia.

Voimme halutessasi poistaa tietosi rekisteristä
On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että mikäli poistamme sähköpostiosoitteesi rekisteristä, Palvelumme käyttö katkeaa.

 

Suojaamme tiedot ja pidämme ne turvassa

Serverimme sijaitsee tiloissa, jonne on rajatut kulkuoikeudet. Tämän lisäksi rekisteriä pääsee tarkastelemaan etänä ainoastaan tunnuksilla, jotka ovat ainoastaan muutaman henkilön tiedossa.

 

Ystävällisin terveisin,
Autokoulu AjoMesta Nuutinen Ky

Henri Nuutinen

AjoWeppi-sovellus 2020

Uusi opetuslupaopettajan opetustyökalu

AjoWeppi-sovellukseen on tehty sinulle valmiiksi kaikki opetettavat asiat helpoimmasta vaikeimpaan. Tämän johdosta nopeutat opetustasi moninkertaisesti ja lähes puolitat tarvittavien ajotuntien määrän.

Palvelut käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kuvataan Palvelun ja siihen liittyvien taustatoimintojen kautta tapahtuvaan henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt.

1. Yleistä
2. Rekisteröityminen
3. Käyttäjätunnus ja salasana
4. Tekijänoikeudet
5. Palveluun ladattu aineisto
6. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut
7. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut
8. Ohjelmistopalvelun keskeytys
10.Tilaukset AjoWeppi-sovelluksen kautta
11. Palvelun toimitus
12. Palvelun peruuttaminen
13. Palvelun reklamointi

1. Yleistä

Tervetuloa AjoWEPPI-sovelluksen (sisältäen mm. Internet-sivut ja jäljempänä ”Palvelu” tai ”Ohjelmistopalvelu”) käyttäjäksi (jäljempänä ”Käyttäjä”, ”Asiakas” tai ”Tilaaja”). Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) liittyvät palvelun käyttämiseen. Käyttäjän tulee tutustua käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun tarjoaa Autokoulu AjoMesta Nuutinen Ky (jäljempänä “Palveluntarjoaja”)

Näissä käyttöehdoissa kuvataan Palvelun ja siihen liittyvien taustatoimintojen kautta tapahtuvaan henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt. Näiden ehtojen lisäksi noudatamme tietojen käsittelyssä sovelluksen jakelussa käytetyn palveluntarjoajan ehtoja. Palvelussa Käyttäjä voi säilyttää henkilökohtaisia tietoja ja oppilaan tietoja.
Käyttäjä sitoutuu maksamaan Palvelusta Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan.
Käyttäjä on vastuussa Palvelun käytöstä ja käyttöön liittyvistä asioista. Tällöin Käyttäjä vastaa myös itse kaikista suorista ja epäsuorista vahingoista, joita Palvelun käytöstä aiheutuu.

2. Rekisteröityminen

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä saa Palvelun käyttöoikeuden. Käyttäjä on sitoutunut käyttämään palvelua näiden Käyttöohjeiden sekä muiden (mm. Tietosuojakäytäntömme) ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”) rekisteröitymisen yhteydessä, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa. Käyttäjän tulee pitää Käyttäjätietoja ajan tasalla. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos. Lisäksi Käyttäjältä vaaditaan salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten.

3. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa siirtää toiselle henkilölle. Käyttäjätunnusta ei saa käyttää useamman eri henkilön toimesta. Käyttäjä on vastuussa salasanan pitämisestä luottamuksellisena ja suojattuna. Käyttäjä on vastuussa kaikesta henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksensa käytöstä Palvelussa.

4. Tekijänoikeudet

Käyttäjän Palveluun lataama sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Tekijänoikeudet Palveluun ladatusta sisällöstä säilyy sisällön lataajalla. Käyttäjä on vastuussa sisällöstä, jota hän Palveluun lataa. Mikäli Käyttäjän lataa Palveluun sisältöä, johon liittyy mahdollisia korvausvaatimuksia, vastaa Käyttäjä näistä kokonaisvaltaisesti.

Ohjelmistopalvelun käyttöoikeus
Toimittaja myöntää Ohjelmistopalveluun Asiakkaalle sekä Asiakkaan lukuun toimiville kolmansille osapuolille rajoitetun, peruutettavissa olevan käyttöoikeuden sopimuksen mukaisin ehdoin Asiakkaan omassa toiminnassa sopimuksen voimassaolon ajan. Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata, lainata tai muuten luovuttaa edelleen Ohjelmistopalvelun käyttöoikeutta tai osaa siitä eikä tuottaa sitä hyväksikäyttäen maksullisia tai maksuttomia palveluja kolmannelle osapuolelle, pois lukien Asiakkaan konserniin kuuluva tytär- tai osakkuusyhtiö tai muu vastaava yritys, yhteisö tai luonnollinen henkilö.

5. Palveluun ladattu aineisto

Käyttäjä on vastuussa Palveluun lataamansa sisällön oikeellisuudesta. Käyttäjä saa ladata Palveluun henkilökohtaiseen ja oman yrityksensä liiketoimintaan liittyvää materiaalia. Käyttäjä on vastuussa mikäli käyttäjän lataama sisältö vahingoittaa Palveluntarjoajaa tai jotain kolmatta osapuolta.

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan Ohjelmistopalveluun tallentamaa aineistoa sekä Asiakkaan Ohjelmistopalvelun käyttöön liittyvää tapahtumahistoriaa tai muita Toimittajan tarpeelliseksi katsomia Ohjelmistopalvelun käyttöön liittyviä tietoja Toimittajan palveluiden kehittämiseksi, seuraamiseksi, tilastoimiseksi tai kaupallisten palveluiden toimittamiseksi. Toimittaja voi lisäksi käyttää edellä mainituista aineistoista kerättyä anonyymiä, summatasolle yhdisteltyä tietoa Ohjelmistopalvelun myynti-, markkinointi- ja viestintätarkoituksiin kuitenkin siten, että Asiakkaan aineiston luottamuksellisuus ei missään olosuhteissa vaarannu eikä aineistosta ole yksilöitävissä salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.
Voit tutustua Palvelun tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://ajoweppi.fi/tietosuojakaytanto/
Aineiston luovutus sopimuksen päättyessä
Toimittajalla ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan Ohjelmistopalveluun tallentamaa aineistoa yli 30 päivää sopimuksen päättymisen jälkeen.

6. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä tai hänen edustamansa organisaatio on vastuussa Ohjelmistopalvelun ehtojen mukaisesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ja Toimittajan antamia ohjeita.

Käyttäjä vastaa Ohjelmistopalvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, Ohjelmistopalvelun soveltuvuudesta Käyttäjän käyttötarkoitukseen sekä siitä että Ohjelmistopalvelun käyttöympäristö on tämän sopimuksen ja Toimittajan mahdollisesti antamien muiden ohjeiden mukainen. Lisäksi Käyttäjä vastaa tietojärjestelmiensä suojaukseen, käyttöön ja käyttöympäristöön liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksista. Käyttäjällä on velvollisuus välittömästi ilmoittaa mahdollisista Ohjelmistopalvelun toiminnassa ilmenevistä virheistä tai katkoksista. Virheilmoituksen yhteydessä Käyttäjän on ilmoitettava miten virhe ilmenee. Käyttäjä vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä sitoutuu ilmoittamaan Toimittajalle tietojen muutoksista. Toimittajalla on oikeus veloittaa Käyttäjän antamien puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen aiheuttamista mahdollisista vahingoista, virheistä tai viivästyksistä.
Käyttäjä huolehtii siitä, ettei Käyttäjän Ohjelmistopalvelun käyttö miltään osin loukkaa lakeja tai asetuksia. Käyttäjä vastaa Ohjelmistopalveluun tallentamastaan materiaalista kuten teksteistä, ohjelmista, dokumenteista ja muista tiedoista sekä lisäksi kaikesta muusta sähköisessä muodossa olevasta informaatiosta. Käyttäjä vastaa lisäksi edellä mainittujen tekijän- ja teollisoikeuksista, sekä näihin liittyvien tarvittavien lupien hankkimisesta ja kustannuksesta, muusta laillisuudesta sekä mahdollisessa rikkomustapauksessa myös tällaisten rikkomusten aiheuttamista seurauksista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
Käyttäjän tulee lisäksi huolehtia siitä, että Käyttäjä:
– Noudattaa Ohjelmistopalvelun käytön ehtoja;
– Ei väärinkäytä Ohjelmistopalvelua;
– Ei yritä kopioida, takaisin mallintaa, purkaa, luoda Ohjelmistopalvelun perusteella vastaavaa palvelua tai millään muulla tavalla yritä hankkia – Ohjelmistopalvelun lähdekoodia miltään osin;
– Ei pyri tunkeutumaan, muuttamaan, tuhoamaan tai millään muulla tavoin käsittelemään muiden Ohjelmistopalvelua käyttävien asiakkaiden aineistoa tai Ohjelmistopalvelua tai tahallaan pyri kuormittamaan tai vahingoittamaan Ohjelmistopalvelua;
– Ei tallenna Ohjelmistopalveluun mitään Ohjelmistopalvelun käyttöehtojen vastaista aineistoa;
– Ei tallenna Ohjelmistopalveluun viruksia, matoja tai muutoin Ohjelmistopalvelua tai Ohjelmistopalvelun sisältämää aineistoa vahingoittavaa ohjelmistokoodia.
Käyttäjän vastuulla on huolehtia Ohjelmistopalvelun käyttöön liittyviin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin liittyvästä tietoturvasta, käyttäjien käyttämien salasanojen riittävästä turvallisuudesta ja huolellisesta säilyttämisestä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että käyttäjätunnukset ja salasanat eivät joudu kolmansien osapuolien haltuun. Mikäli Käyttäjä epäilee Ohjelmistopalvelun käyttäjätunnusten tai muiden tietojen joutuneen vääriin käsiin, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Toimittajan tukipalveluun. Ohjelmistopalvelua käyttäessään Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Toimittajan antamia tietoturvasuosituksia. Mikäli käyttäjätunnukset tai salasanat joutuvat kolmannen osapuolen käsiin Käyttäjän kautta, Käyttäjä vastaa näiden käyttäjätunnusten avulla tapahtuneesta järjestelmän käytöstä sekä tästä aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Käyttäjä on myös velvollinen vaihtamaan Ohjelmistopalvelun käyttöön tarvittavan salasanan Toimittajan pyytäessä.

7. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista Palvelun aiheuttamista taloudellisista vahingoista Käyttäjälle, Käyttäjän yritykselle tai kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy palveluun ja poistaa Palveluun ladattu aineisto. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Palvelua, sen sisältöä ja hinnastoa.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu tai muut siihen läheisesti liittyvät osat ovat jatkuvasti saatavilla tai toimivat ilman keskeytyksiä tai muutoksia. Palveluntarjoaja tekee kuitenkin parhaansa, että Käyttäjä pystyy käyttämään palvelua ilman ongelmia ja keskeytyksiä. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelukatkon aiheuttamista ongelmista ja taloudellisista menetyksistä.
Palveluntarjoajalla on oikeus mainita Asiakas referenssiluettelossaan.
Oikeudet Palveluun ja aineistoihin
Kaikki oikeudet Ohjelmistopalveluun kuuluviin tai sen toimittamisessa käytettyihin ohjelmistoihin (ml. dokumentaatio), toiminnallisuuksiin ja sovelluksiin sekä niihin tehtyihin muutoksiin samoin kuin Ohjelmistopalveluun liittyvään aineistoon, käyttöohjeisiin ja muihin asiakirjoihin ja muihin ilmenemismuotoihin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Ohjelmistopalveluun liittyvät kehitysehdotukset ja ideat kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle ja Tilaajalla tai Asiakkaalla on oikeus käyttää niitä ainoastaan siinä määrin kuin tämän sopimuksen mukaisen Palvelun käyttäminen sitä edellyttää.
Ohjelmistopalvelun muutokset
Toimittaja kehittää Ohjelmistopalvelua jatkuvasti. Toimittajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa mitä tahansa Ohjelmistopalveluun liittyvää asiaa mukaan lukien mutta ei rajoittuen järjestelmän ulkoasu, käyttöliittymä, dokumentaatio tai Ohjelmistopalvelun toiminto. Toimittaja pyrkii huolehtimaan siitä, että nämä muutokset eivät aiheuta asiakkaalle kohtuutonta haittaa.
Vastuuvapautuslauseke
Toimittaja tarjoaa Ohjelmistopalvelun Asiakkaan käyttöön sellaisena kuin se on. Toimittaja ei esitä mitään väitteitä tai takuita mukaan lukien mutta ei rajoittuen Ohjelmistopalvelun virheettömyyteen, kaupalliseen hyödynnettävyyteen, sopivuuteen Asiakkaan toimintaan tai oletettuun käyttötarkoitukseen tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen liittyen.
Toimittaja tekee parhaansa että Ohjelmistopalvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettä ja mahdollisimman virheettömästi. Toimittaja ei kuitenkaan voi taata Ohjelmistopalvelun keskeytyksetöntä toimintaa.

8. Ohjelmistopalvelun keskeytys

Toimittajalla on Asiakasta kuulematta oikeus keskeyttää Asiakkaan Ohjelmistopalvelun käyttö tai irtisanoa Ohjelmistopalvelun palvelusopimus välittömästi seuraavissa tapauksissa:

– Mikäli Asiakas syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kehotuksesta huolimatta korjaa menettelyään kohtuullisessa ajassa. Toimittaja voi aina keskeyttää Ohjelmistopalvelun, mikäli Asiakas laiminlyö tämän sopimuksen mukaisen erääntyneen maksun, eikä suorita maksuja maksukehotuksesta huolimatta 14 vuorokauden sisällä. Keskeytystä voidaan jatkaa kunnes Asiakas on suorittanut maksun avoinna olevista saatavista;
– Mikäli Asiakas tai Asiakkaan puolesta Ohjelmistopalvelua käyttävä henkilö käyttää Ohjelmistopalvelua tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti;
– Mikäli Toimittaja epäilee Asiakkaan tai Asiakkaan puolesta Ohjelmistopalvelua käyttävän henkilön kuormittavan tai muutoin käyttävän Ohjelmistopalvelua siten, että käyttö vaarantaa Ohjelmistopalvelun tuottamisen muille Ohjelmistopalvelun käyttäjille.

9. Tilaukset AjoWEPPI sovelluksen tai AjoMesta Nuutisen kautta

AjoWEPPI sovelluksen tai AjoMestan verkkokaupan kautta tehtyihin tilauksiin noudatamme seuraavia ehtoja:

– Palvelun kuukausimaksua ei ikinä veloiteta automaattisesti tilauksen päätyttyä.
– Voit hallita ja tarkastella tilauksia AjoWeppi käyttäjätunnuksella omista tiedoista.

10. Palvelun toimitus

Ostamalla AjoWEPPI premiumin, käyttöoikeus luovutetaan välittömästi verkkokauppa oston jälkeen. 

11. Palvelun peruuttaminen

– Palvelun kuukausimaksu ei ole jatkuva tilaus, joten sinua ei ikinä veloiteta automaattisesti tilauksen päätyttyä.

– Jos teit tilauksen vahingossa ja et ole vielä aloittanut AjoWEPPI sovelluksen premiumin tilauksen käyttöä, voit pyytää hyvitystä 7 päivän sisällä ostamisesta ja palautamme rahasi takaisin

12. Palvelun reklamointi ja 100% – 30 pv tyytyväisyystakuu ehdot

– Jos sinulla on reklamoitavaa palvelun käytöstä tai tilauksesta, ota meihin rohkeasti yhteyttä sähköpostilla ajomesta@nuutinen.fi

– Jos et ole tyytyväinen AjoWeppi sovellukseen, ota meihin yhteyttä sähköpostilla ajomesta@nuutinen.fi

Tietosuojakäytäntö

Olemme sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa.

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan AjoWEPPI-sovelluksen ja siihen liittyvien taustatoimintojen (myöhemmin palvelu) kautta tapahtuvaan henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt. Näiden ehtojen lisäksi noudatamme tietojen käsittelyssä sovelluksen jakelussa käytetyn palveluntarjoajan ehtoja. Kaikkia henkilötietoja sekä muita tietoja käsitellään huolella ja luottamuksellisesti. Suojaamme kerätyt tiedot fyysisillä ja teknisillä menetelmillä.

Käyttämällä palvelua hyväksyy tämän tietosuojakäytännön. Et voi käyttää palvelua, jos et hyväksy näitä käytäntöjä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin ja asiakkaidemme työntekijöihin.

 

 • 1. Mitä: Henkilötietoja AjoWEPPI kerää
 • 2. Miten: AjoWEPPI voi käyttää henkilötietojasi
 • 3. Kenelle: AjoWEPPI voi luovuttaa henkilötietoja
 • ​4. Miten: AjoWEPPI suojaa henkilötietoja
 • ​5. Yksityisyyden: suojaan liittyvät oikeutesi
 • 6. ​Kuinka: kauan AjoWEPPI säilyttää henkilötietojasi
 • ​7. Miten: tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia
 • ​8. Yhteydenotto: AjoWEPPIIN tai tietosuojaviranomaiseen
 • ​9. Evästeet

 

1. Mitä henkilötietoja AjoWEPPI kerää

Keräämme palvelun toteuttamisen kannalta keskeisiä tietoja käyttäjistä. Tiedot kerätään ensisijaisesti suoraan palvelun käyttäjältä esimerkiksi rekisteröinnin ja palvelun käyttämisen yhteydessä. Osa tiedoista voidaan kerätä automaattisesti palvelun yhteydessä esimerkiksi sen osalta, miten sovellusta käytetään. Tarvittaessa tietoja voidaan kerätä myös julkisista ja yksityisistä lähteistä ja yhdistellä näitä tietoja tarpeen mukaan palvelun toteuttamiseksi.

Keräämämme tiedot voidaan jaotella seuraavasti:
– Nimi, osoite, yhteystiedot
– Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– Yksilölliset käyttäjätiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
– Laitteesi antamat tiedot, kuten laitteen malli, kielivalinnat
– Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
– Sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja
Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta
Osa AjoWEPIN keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme uusilta asiakkailta esimerkiksi nimen ja sähköpostiosoitteen, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä.
Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:
 
– Julkisesti saatavilla olevat tiedot:
– Yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.
– Sovelluksen käytöstä keräämät tiedot
Pyrimme aktiivisesti kehittämään AjoWEPPIÄ ja tekemään sen käytöstä mahdollisimman helppoa ja tehokasta. Kehityksen perustana on sovelluksen käytöstä kerättävä analytiikka, jota voi olla esimerkiksi:
– tiedot sovelluksen käynnistämisestä ja sulkemisesta
– tiedot eri näkymissä vietetystä ajasta
– tiedot elementeistä, joita näytetään
– nappien painallukset
Tietoja kerätään tapahtumina (events) ja suoraan nauhoittamalla (screen recording) näyttöä silloin kun käyttäjä käyttää sovellusta. Henkilötietojen nauhoitus on estetty. Kaikki nauhoitukset poistetaan enintään kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden tekemisestä.

 

2. Miten AjoWEPPI voi käyttää henkilötietojasi

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita.

Palvelusopimusten tekeminen ja hallinnointi
 
Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.
Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:
– esim. tilin avaamiseen
– asiakaspalvelu sopimusaikana
Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit
 
Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. alla).
AjoWEPILLÄ on oikeus käyttää profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin tai tilitapahtumien tarkkailuun petosten estämiseksi.

 

3. Kenelle AjoWEPPI voi luovuttaa henkilötietoja

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, konsernin yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille.

Kolmannet osapuolet
Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa.
Tietoja luovutetaan lisäksi yrityksen sisällä sekä ulkoisille liikekumppaneille sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös luovuttaa tietoja muille tahoille, jotta voimme tarjota palveluitamme.
Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn AjoWEPIN puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.
Tiedonsiirto kolmansiin maihin
Emme säilytä tietojasi EU:n ulkopuolella.

 

4. Miten AjoWEPPI suojaa henkilötietoja

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

 

5. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia AjoWEPIN hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

1. Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot ovat jo nähtävissäsi AjoWEPIN tarjoamassa verkkopalvelussa osoitteessa www.ajoweppi.fi/app. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja AjoWEPPI-konsernin liiketoimintakonseptin ja liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. AjoWEPPI-konsernin liikesalaisuudet sekä sisäiset arviot ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.
2.Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
3.Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
Tietojen käsittely on lainvastaista.
4.Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
5.Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
6.Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella.
Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi ota yhteyttä ajomesta@nuutinen.fi Pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti.

 

6. Kuinka kauan AjoWEPPI säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

 

7. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää.

 

8. Yhteydenotto

Mielipiteesi on meille tärkeä. Jos sinulla on yksityisyydensuojaan liittyen huolia tai murheita, kuulisimme niistä mielellämme. Voit olla meihin yhteydessä lähettämällä viestiä osoitteeseen ajomesta@nuutinen.fi

Käsittelemme viestisi luottamuksellisesti.

 

9. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeet eivät pysty lukemaan tietoa tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi.

www.ajoweppi.fi
Käyttötarkoitus: Käytetään sivuston kriittisiin toimintoihin.
Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste. Evästeen avulla voidaan todeta käyttäjän oikeus käyttää palvelun maksullisia ominaisuuksia. Ilman evästettä emme pysty tarjoamaan palvelun maksullisia ominaisuuksia.
Maa: Suomi
Säilytysaika: Max 10 vuotta
Tawk.to
Käyttötarkoitus: Käytetään sivuston chat palveluun.
Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla sivuston käyttöä voidaan seurata. Käyttäjästä tallennetaan yleisiä tietoja kuten selain, kielivalinnat, sijainti, viittaava sivusto, aikaleima ja sivuston lataukset.
Maa: USA
Säilytysaika: Max 10 vuotta
Lisätietoja: https://www.tawk.to/privacy-policy/
Youtube
Käyttötarkoitus: Video-ohjeiden näyttäminen
Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla voidaan seurata videon näyttökertoja ja laatia tilastoja.
Maa: USA
Säilytysaika: Max 10 vuotta
Lisätietoja: https://policies.google.com/technologies/cookies ja https://cloud.google.com/security/gdpr/
Google Analytics
Käyttötarkoitus: Palvelun kehittäminen
Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjän selain voidaan tunnistaa verkkosivuilla. Tunnisteeseen ei ole tallennettu henkilötietoja, eikä se ole yhdistettävissä myöhemmin tiettyyn käyttäjään ja/tai henkilötietoihin.
Maa: USA
Säilytysaika: Max 10 vuotta
Lisätietoja: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en ja https://policies.google.com/technologies/cookies
Google Optimize
Käyttötarkoitus: Palvelun kehittäminen
Tiedot: Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjälle voidaan näyttää tietty versio sivusta (niin kutstuttu A/B-testaus) ja kerätä tilastoja sivuston käytöstä. Tunnisteeseen ei ole tallennettu henkilötietoja, eikä se ole yhdistettävissä myöhemmin tiettyyn käyttäjään ja/tai henkilötietoihin.
Maa: USA
Säilytysaika: Max 10 vuotta
Lisätietoja: https://support.google.com/optimize/answer/6283420?hl=en&ref_topic=6283433 ja https://policies.google.com/technologies/cookies
Google Adwords
Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen
Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP osoitteen, maantieteellisen sijainni, mainoskilkkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Me emme saa Googlelta mitään tietoja käyttäjästä.
Maa: USA
Säilytysaika: Max 10 vuotta
Lisätietoja: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en ja https://policies.google.com/technologies/cookies
Facebook
Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen
Tiedot: Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla käyttäjä voidaan yhdistää Facebook-profiiliin. Me emme saa Facebookilta mitään tietoja käyttäjän profiilista.
Maa: USA
Säilytysaika: Max 10 vuotta
Lisätietoja: https://www.facebook.com/business/gdpr
Yieldlab
Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen
Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP osoitteen, maantieteellisen sijainni, mainoskilkkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla selain voidaan tunnistaa eri verkkosivuilla. Yksilölliseen tunnisteeseen ei ole lisätty henkilötietoja.
Maa: USA
Säilytysaika: Max 10 vuotta
Lisätietoja: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
DoubleClick
Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen
Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP osoitteen, maantieteellisen sijainni, mainoskilkkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla selain voidaan tunnistaa eri verkkosivuilla. Yksilölliseen tunnisteeseen ei ole lisätty henkilötietoja.
Maa: USA
Säilytysaika: Max 10 vuotta
Lisätietoja: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
Rubiconproject
Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen
Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP osoitteen, maantieteellisen sijainni, mainoskilkkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla selain voidaan tunnistaa eri verkkosivuilla. Yksilölliseen tunnisteeseen ei ole lisätty henkilötietoja.

 

0
  0
  Sinun ostoskori
  Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan