loader image

EAS-tunnit ja niiden sisällöt

EAS-tunnit ja niiden sisällöt

Ensimmäistä ajokorttia suorittavan kuljettajan neljä tuntia kestävässä verkkokoulutuksessa, EAS-koulutuksessa, käydään läpi erilaisia aihekokonaisuuksia, jotka opettavat ajamisen perustiedot ja valmistavat oppilaan toimimaan kuljettajana turvallisesti. EAS-tunnit on jaoteltu neljään osa-alueeseen:

 • Eri liikennejärjestelmät ja kuljettajan vastuut
 • Liikennesäännöt ja liikenteessä toimiminen kuljettajana
 • Erilaiset tienkäyttäjät ja niiden huomiointi
 • Kuljettajan asennoituminen liikenteeseen ja oman ajotaidon kehittäminen

 

1.   EAS-tunti – Liikennejärjestelmät ja kuljettajan vastuut

Ensimmäisellä EAS-tunnilla tutustutaan ennen kaikkea ajokortin suorittamisen perusteisiin ja autokoulun käytännön asioihin. Tunnilla otetaan myös huomioon opetuslupaopetus ja ajokortin suorittaminen opetusluvalla. Tunnin pääaiheena on liikennejärjestelmät ja kuljettajan vastuut ja sen aikana perehdytään liikennejärjestelmiin eli siihen, miten liikenne on suunniteltu ihmisten käytännön tarpeisiin. Tunnin aikana oppilaat saavat laajasti tietoa liikenteen ennakoinnista, kuljettajan riskeistä sekä niiden välttämisestä.

”Ennakointia tarvitaan niin ennen ajoon lähtöä kuin myös sen aikana.”

On tärkeää, että uusi kuljettaja tietää alusta asti oman ajoneuvon kuljettamiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Vastuu omasta ajamisesta sekä ajoneuvon pakolliseen ylläpitoon liittyvät asiat ovat yksiä isoimmista muutoksista uuden kuljettajan elämässä, joten niiden käsittely heti autokoulun alussa on erittäin merkityksellistä. Ensimmäisen EAS-tunnin jälkeen oppilas tietää lisäksi ajokortin suorittamisen oppimisen muodoista sekä autokoulun eri mahdollisuuksista.

 

2.   EAS-tunti – Liikennesäännöt ja liikenteessä toimiminen kuljettajana

Toinen EAS-tunti käsittelee kuljettajan liikennesääntöjen tietämystä ja liikenteessä toimimista kuljettajana. Tunnilla keskitytään lisäksi oppimisen tavoitteisiin sekä tarkennetaan vielä ajokortin suorittamiseen liittyviä asioita.

 

Mihin liikennesääntöjä sitten tarvitaan? Ihmisten havainnointi ja reaktiokyky ovat parhaimmillaan kävellessä. Kävellessä pystymme tarvittaessa pysähtymään tai vaihtamaan suuntaa hyvin nopeasti. Kun jalan kulkemisesta siirrytään ajamaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, liikkumisen nopeus kasvaa moninkertaiseksi. Suunnan muuttaminen ja pysäyttäminen vaativat paljon enemmän aikaa ja energiaa. Näiden erojen takia liikenteelle on luotu yhteiset pelisäännöt ja sopimukset, joita noudattamalla jokainen pystyy liikkumaan sujuvasti ja turvallisesti riippumatta siitä kulkeeko omin voimin vai ajoneuvolla.

 

Liikennesäännöillä pyritään varmistamaan ihmisten oikea tapa tulkita ja ennakoida muiden toimintaa liikenteessä. Jos sääntöjä ei noudateta, liikenteessä onnistuminen vaikeutuu. Koska suuri osa liikenteessä liikkumisesta perustuu sääntöihin, eniten ihmisiä liikenteessä ärsyttävätkin kuljettajien tekemät yllättävät tilanteet ja jopa sääntöjen noudattamatta jättäminen.

 

3.   EAS-tunti – Erilaiset tienkäyttäjät ja niiden huomiointi

EAS-koulutuksen kolmas tunti käsittelee erilaisten tienkäyttäjien huomioon ottavaa ajotapaa ja ennakoimista sekä erilaisten tienkäyttäjien erityispiirteitä ja niihin liittyvien riskitekijöiden tunnistamista. Liikenne on monimuotoinen sosiaalinen verkosto, jossa kuljettajalta vaaditaan vuorovaikutusta. Kuljettaja itse määrittää onko liikenteessä levittämässä hyviä vai huonoja asioita, ja oma ajamisen tapa heijastuu usein takaisin. Turvalliset valinnat lisäävät luonnollisesti oman ajamisen turvallisuutta ja edesauttavat toimivaa vuorovaikutusta liikenteessä.

 

Liikenteen vuorovaikutukselle ominaista ovat:

 • Ajo- ja tilannenopeus. Liikenteessä yksittäiset kohtaamiset ovat usein todella lyhyitä ja nopeita tilanteita, jotka kestävät usein vain muutaman sekunnin.
 • Kohtaamiset muiden tienkäyttäjien kanssa. Liikenne koostuu erilaisista ja eri tavalla toimivista liikkujista, jotka myös toimivat ja käyttäytyvät eri nopeuksilla.
 • Liikenteessä autojen sisälle ei välttämättä näe, joten kuljettajan kasvoja on vaikea erottaa.
 • Kiire ja vilkkaus. Esimerkiksi työmatkat tapahtuvat usein kiireessä ja ruuhka-aikana, jolloin liikenne on vilkasta ja kuormittavaa.
 • Liikenteen monimuotoisuus sekä ajoneuvojen ja tienkäyttäjien erilaisuus. Liikenteessä liikkuu ja kulkevat kaikki osaamiseen katsomatta.

 

4.   EAS-tunti – Kuljettajan asennoituminen ja ajotaidon kehittäminen

EAS-koulutuksen viimeisellä tunnilla käydään läpi kuljettajan asennoitumista liikenteeseen, uuden kuljettajan epävarmuustekijöiden sekä osaamisen tunnistamista, uuden kuljettajan erityiset riskitilanteet, sekä muun liikenteen huomiointi ja liikennetilanteiden ennakointi.

“Hyvä kuljettaja ei joudu tilanteisiin, joista taitava selviää.”

Usein erityisesti nuori kuljettaja pitää itseään hyvänä kuljettajana, kun hallitsee autonsa hyvin ääritilanteissa. Hän osaa esimerkiksi hallita auton heittelyn ja oikaista auton sivuluisun, tehdä hätätilanteessa väistön tai viedä autoa hallitusti nelipyöräliu’ussa. Näistä kaksi ensimmäistä ovat taitoja, jotka auttavat kuljettajaa selviytymään hätätilanteessa onnettomuudelta, mutta siitä huolimatta eivät takaa kuljettajan taidokkuutta. Hyvä kuljettaja osaa ennakoida ajamisen niin, ettei joudu hätätilanteisiin, joissa edellä kuvattuja taitoja tarvitaan. Sama asia voidaan kiteyttää oikeastaan yksinkertaisesti näin: hyvä kuljettaja ei joudu tilanteisiin, joista taitava selviää.

 

Suorita EAS-koulutus kätevästi netissä

Voit suorittaa EAS-koulutuksen meillä netissä juuri silloin, kun se sinulle sopii. EAS-tunnit suoritetaan täysin verkossa ja voit aloittaa tunnit omien aikataulujesi mukaan!

0
  0
  Sinun ostoskori
  Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan