loader image

Miksi EAS-koulutus?

Miksi EAS-koulutus? 

Kesäkuussa 2018 voimaan astui ajokorttilain uudistus, jonka myötä kaikille ensimmäistä ajokorttia suorittaville kuljettajille tuli pakolliseksi EAS-koulutus.

 

Mikä on EAS-koulutus?

EAS tulee sanoista Ensimmäistä Ajokorttia Suorittava. EAS-koulutus sisältää neljä 45 minuutin pituista teoriatuntia entisen 19 tunnin teoriaosuuden sijasta. Sisällöllisesti teoriaosuudet eivät ole radikaalisti muuttuneet, mutta lakiuudistuksen tarkoituksena on ollut tehdä tunneista sisällöllisesti kevyempiä ja jättää vastuu oppimisesta oppilaalle itselleen. Omien opiskelutekniikoiden hyödyntäminen painottuu EAS-koulutuksessa. Tutkintopainoitteinen malli tarkoittaa sitä, että hyväksytysti suoritetulle koulutukselle on asetettu tietyt kriteerit, mutta jokainen oppilas on itse vastuussa vaadittavien asioiden oppimisesta ja parhaimman opiskelutyylin valinnasta.

 

Nykyisen EAS-koulutuksen tunnit ovat toteutettu laadukkaina videotallenteina, jotka sisältävät teoriaopetuksen lisäksi tuntien väliin rakennettuja aiheeseen liittyviä syventäviä kysymyksiä ja tehtäviä, jos mieltä jää askarruttamaan joki asia on opettajiin mahdollista olla yhteydessä. Tunnit on kuitenkin rakennettu niin, että jokainen ne läpäiseen ja pääsee aloittamaan ajo-opetuksen.

 

EAS-koulutus on koulutus, jonka tarkoituksena on opettaa uudelle kuljettajalle turvallisesti ja vastuullisesti liikenteessä liikkumisen perusteet, tutustuttaa liikennejärjestelmään ja kertoa erilaisista liikenteeseen liittyvistä riskeistä. Ennen ensimmäisen teoriakokeen suorittamista ja ajotuntien aloitusta täytyy ajo-oppilaalta löytyä todistus EAS-koulutuksen suorittamisesta. Kun olet kerran suorittanut EAS-koulutuksen, sinun ei tarvitse käydä sitä enää uudestaan. Tulevaisuudessa ajokorttien korotus tilanteessa riittää kerran suoritettu EAS-koulutus. 

 

EAS-koulutus on hankittava autokoululta tai muulta viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta. Suoritettuasi kaikki neljä EAS-koulutus tuntia saat todistuksen koulutuksesta ja se siirtyy suoraan Ajovarman järjestelmään. Kun teoriakokeen aika tulee, löytyy todistus suoritetusta EAS-koulutuksesta Ajovarman järjestelmästä sähköisesti. Todistus on kuitenkin hyvä olla saatavilla paperilla tai puhelimessa, koska ajo-opetuksen aikana kohdattu viranomainen voi haluta nähdä todistuksen.   

 

EAS-koulutuksella kohti nykyaikaisempaa autokoulua

EAS-koulutus on vauhdittanut autokoulujen siirtymistä kohti nykyaikaisempaa toimintatapaa, jossa teknologiaa hyödynnetään kasvavassa määrin. Oppilaiden ollessa yksilöitä ja eritasoisia, mahdollistaa verkkokoulutus opiskelun omaan tahtiin ja haastavampia asioita voi kerrata useampaan otteeseen ilman, että se vaikuttaa muiden autokoululaisten edistymiseen. Laadukkaasti toteutetut verkkoteoriatunnit ovat vapauttaneet autokoululle lisää resursseja ja mahdollistanut ajo-opetuksen tekemisen eri tavalla ja monimuotoisemmin. 

 

Nykyään teoriaopetus järjestetään kokonaan verkkotunteina ja opiskelu tapahtuu etänä. EAS-koulutus mahdollistaa oppilaille aiempaa joustavamman aikataulutuksen opiskeluun ja tuntien suorittamisen saa tehdä itsenäisesti. Ennen verkkotunteihin siirtymistä oli tyypillistä, ettei oppilas voinut aloittaa ajokortin suorittamista, koska vaadittavia teoriatunteja ei oltu ehditty suorittaa. Usein tähän oli syynä teoriatuntien ajankohtien päällekkäisyys muiden menojen kanssa ja ajokortin saaminen saattoi venyä kuukausilla. Nykyisen mallin mukaan tätä ongelmaa ei enää ole, opiskelupolusta on tullut sulavampi ja ajokortti saadaan suoritettua aiempaa nopeammin.

 

Ajo-opettajan näkökulmasta uudistus on ollut suuri ja mullistanut teoriaopetuksen kokonaan, pääasiassa se on kuitenkin otettu vastaan positiivisin mielin. EAS-koulutus on pakottanut oppilaat tutustumaan ennakkoon tieliikennejärjestelmään, liikenteen vuorovaikutteisuuteen sekä omiin vastuisiin kuljettajana. Ajo-opetuksen alkaessa oppilaat ovat aiempaa valppaampia ja huolellisempia.    

Suorita EAS-koulutus AjoMesta Nuutisella!

0
    0
    Sinun ostoskori
    Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan