loader image

Ikäpoikkeuslupa ja kaikki, mitä sinun tulee tietää siitä

Ikäpoikkeuslupa on Traficomin myöntämä lupa, jolla ajokortti on mahdollista saada jo 17-vuotiaana, mikäli ajokortin saamiselle on erityisiä syitä.

Ikäpoikkeuslupa on mahdollista saada esimerkiksi kouluun, työhön tai työharjoitteluun kulkemiseen liittyvistä syistä. Myös säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastuksen harjoitteluun kulkemista hankaloittavat pitkät etäisyydet, puutteelliset tai puuttuvat joukkoliikenneyhteydet, sekä harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuvat, vähintään tunnin ajan kestävät odotusajat useampina päivinä viikossa voivat oikeuttaa ikäpoikkeuslupaan.

Mikä on ikäpoikkeuslupa?

Traficomin myöntämällä ikäpoikkeusluvalla ajokortin suorittaminen on mahdollista jo 17-vuotiaana. Syyt voivat liittyä mm. kouluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemiseen, työpaikalle tai työharjoitteluun kulkemiseen tai muuhun vastaavanlaiseen tarpeeseen.

 

Ohessa esimerkkejä syitä ikäpoikkeusluvan myöntämiselle:

 1. Kohtuuttoman pitkät etäisyydet.
 2. Huonot tai puutteelliset joukkoliikenneyhteydet.
 3. Vähintään tunnin ajan kestävät matkustusajat joukkoliikenteellä yhteen suuntaan.
 4. Vähintään viiden kilometrin yhdensuuntaiset kävelymatkat, mikäli joukkoliikennettä ei ole tai se on huonosti saatavilla.
 5. Huonoista joukkoliikenneyhteyksistä johtuva, yli puolitoista tuntia kestävä yhdensuuntainen kokonaismatka-aika.

 

Otathan huomioon, että ikäpoikkeusluvalla et saa ajaa autoa Ahvenanmaalla, Ruotsissa etkä Virossa. Ajokortin kelpoisuus 17-vuotiaana on tarkastettu kohdemaiden paikallisilta viranomaisilta. Mikäli sinulla on tarve ajaa autoa jossain muissa kuin edellä mainituissa maissa, tulee sinun tarkistaa ikäpoikkeusluvalla hankitun ajokorttisi kelpoisuus paikallisilta viranomaisilta.

 

Kuka voi saada ikäpoikkeusluvan

Ikäpoikkeusluvan voi saada aikaisemmin mainittuihin kohtiin asettuva nuori, jolla on todellinen, olemassa oleva tarve kulkemiselle. Vaikka hakemuksessa tarvetta arvioidaan ensisijaisesti hakijan omien kulkemistarpeiden perusteella, hakemuksen arvioinnissa voidaan ottaa myös huomioon perhetilanteessa viimeisen vuoden aikana tapahtuneet muutokset, jotka ovat ennalta arvaamattomia kuten vanhemman tai muun ajokortillisen sairastuminen tai kuolema sekä samassa taloudessa asuvan perheen välttämättömien asioiden hoitamiseen ja mahdollisen toimeentulon turvaamiseen oleellisesti liittyvät kuljetustarpeet.

 

Miten ikäpoikkeuslupa haetaan?

Ikäpoikkeuslupaa voi hakea neljä kuukautta ennen kuin hakija täyttää 17 vuotta. Lupa voidaan myöntää kuitenkin aikaisintaan kolme kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä. Tutkinnon voi suorittaa kuitenkin vasta kun hakija on täyttänyt 17 vuotta. Hakemisessa on käytettävä Traficomin virallista hakemuslomaketta, jonka voit täyttää sähköisesti. Hakemuksen voi lähettää sähköpostin liitteenä tai perinteisesti postittamalla.

 

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakemuksen perusteena olevasta syystä riippuen jokin seuraavista liitteistä:

 1. Jos poikkeuslupahakemusta käytetään koulumatkojen kulkemiseen johtuen etäisyyksien pituudesta tai huonoista/puutteellisista joukkoliikenneyhteyksistä, tarvitaan oppilaitoksen allekirjoittama opiskelu- tai läsnäolotodistus, joka sisältää tiedot opiskelupaikan sijainnista eriteltynä toimipisteellä ja osoitteella.
 2. Jos ikäpoikkeuslupaa käytetään opintojen osana tapahtuvaan työharjoitteluun tai työpaikalla suoritettaviin opintoihin kulkemiseen, tarvitaan niin edelleen oppilaitoksen todistus kulkemisen tarpeesta.
 3. Jos ikäpoikkeuslupaa käytetään työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai huonojen/puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia, tarvitaan työnantajan allekirjoitettu todistus työpaikasta tai työharjoittelusta tai vaihtoehtoisesti työsopimus. Mikäli työtä tehdään sukulaiselle, yksityishenkilölle tai esimerkiksi kuolinpesälle, hakemuksen osana tulee aina toimittaa myös työsopimus.
 4. Jos ikäpoikkeuslupaa käytetään työssä tai työharjoittelussa tarvittavaa ajoneuvon käyttöä varten, tulee hakemuksen mukana toimittaa todistus liikkumistarpeesta työtehtävässä.
 5. Jos ikäpoikkeuslupahakemus liittyy harrastustoiminnassa kulkemiseen, tulee hakemuksen mukana toimittaa seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muulta vastaavanlaiselta taholta saatava allekirjoitettu todistus, josta käy selkeästi ilmi, miten harrastuksen tavoitteellisuus ja säännöllisyys ilmenee. Hakemuksena suositellaan käyttämään Traficomin todistuspohjaa tavoitteellisesta ja säännöllisestä harrastustoiminnasta.
 6. Jos ikäpoikkeuslupahakemus liittyy välttämättömien asioiden hoitamiseen tai läheisen terveydentilasta johtuviin liikkumisen rajoituksiin, mukana tulee toimittaa lääkärinlausunto, josta ilmenee läheisen terveydentila. Lääkärinlausunto tulee olla alle kuusi kuukautta vanha.
 7. Jos ikäpoikkeuslupahakemus koskee jotain muuta syytä, mukana tulee toimittaa muunlainen selvitys kuten huoltajan vapaamuotoinen selvitys.

 

Otathan huomioon ikäpoikkeuslupahakemuksen hakemisessa mahdollisimman huolellisesti täytetyt tiedot. Tällä tavoin voit nopeuttaa asian käsittelyä. Nopeimmin saat ikäpoikkeuslupahakemuksesi käsittelyyn lähettämällä sen Traficomiin osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi.

 

Ikäpoikkeuslupahakemuksen tiedot ja liitteet

Ikäpoikkeuslupahakemuksesta on löydyttävä seuraavat tiedot:

 1. Hakijan ja huoltajan tiedot. Varmista, että kirjaat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet niin, että käsittelijä saa tarvittaessa yhteyden sinuun ja huoltajaasi.
 2. Perustelu ikäpoikkeusluvan tarpeesta. Merkitse hakemukseen tarkat lähtö- ja päätepisteiden osoitteet sekä paikkakunnat. Mikäli osoitteita on useita, toimita hakemuksen mukana erillinen vapaamuotoinen selvitys kulkemisen tarpeesta.

 

Otathan huomioon, että Traficom tarkastelee lukujärjestyksen mukaisia matka-aikoja hakemuksesta. Mikäli kouluaikasi poikkeavat huomattavasti lukujärjestyksen mukaisista ajoista, on mukana toimitettava oppilaitoksen vapaamuotoinen selvitys kulkemisen tarpeesta. Vanhempien luona käyntiä ei katsota osaksi koulumatkaa, mikäli ikäpoikkeusluvan hakija asuu asuntolassa tai asunnossa opiskelupaikkakunnalla. Tästä poikkeuksena ovat sellaiset hakijat, jotka eivät saa asua ja oleskella asuntolassa viikonloppuisin. Tällöin Traficom tarkastelee perjantain ja sunnuntain/maanantain matkoihin ja odotuksiin meneviä aikamääreitä.

 

Mikäli haet ikäpoikkeuslupaa työpaikalle kulkemista varten, tulee matka- tai odotusajan olla vähintään tunti yhteen suuntaan kuljettaessa. Mikäli joukkoliikenteen vuorot vaikuttavat työpaikalle ehtimiseen, on mukana toimitettava työnantajan todistus työpaikan vallitsevista työajoista.

 

Kun ikäpoikkeuslupaa haetaan tavoitteellista ja säännöllistä harrastustoimintaa varten, on harrastuksen oltava säännöllistä ja vähintään kerran viikossa tapahtuvaa. Hakemukseen ei riitä pelkkä maininta säännöllisyydestä ja tavoitteellisuudesta, vaan mukana on aina toimitettava todistus, josta käy ilmi, millä tavalla harrastus on tavoitteellista.

 

Ikäpoikkeuslupahakemuksen toimittaminen

Hakemuksen liitteineen voit joko skannata tai kuvata sähköpostin liitteeksi. Otathan huomioon, että dokumenttien tulee olla helposti ja selkeästi luettavissa. Traficomin kirjaamo ei pysty lataamaan dokumentteja mahdollisista pilvipalveluista, vaan liitteiden ja ikäpoikkeuslupahakemuksen on oltava sähköpostissa liitetiedostoina. Suosittelemme käyttämään henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen salattua yhteyttä, jolla varmistat, ettei kukaan ulkopuolinen pääse omiin tietoihisi käsiksi.

 

Mikäli toimitat ikäpoikkeuslupahakemuksesi postitse, osoite on:

Liikenne- ja viestintävirasto

PL 320 00059 TRAFICOM

 

Traficomin asiointipalvelusta omista tiedoistasi pääset tarkastelemaan ikäpoikkeuslupaa sitten, kun se on sinulle myönnetty. Varsinainen lupapäätös saapuu sinulle myös kotiisi postitse. Lisätietoja hakemisesta voit kysyä Traficomin kirjaamosta, osoitteesta kirjaamo@traficom.fi.

 

Mitä ottaa huomioon, kun ajokortin suorittaa ikäpoikkeusluvalla?

Kaiken pakollisen opetuksen voit suorittaa jo 16-vuotiaasta alkaen eli reilusti ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä. Saatu opetus ei myöskään vanhene. Itse kuljettajantutkinnon voit suorittaa heti täytettyäsi 17. Kun ikäpoikkeuslupa on sinulle myönnetty, voit osallistua B-luokan teoriakokeeseen ja lupapäätöksen saavuttua niin ikään ajokokeeseen. Ikäpoikkeuslupapäätös on pidettävä mukana aina ajaessa 18-vuotiaaksi saakka sekä myös ajokoetta suorittaessa, ja esitettävä pyydettäessä poliisille. Tutkintoon päästäksesi, tulee sinun hakea erikseen myös ajokorttilupaa. Ajokorttilupaa voit hakea B-luokalle aikaisintaan täytettyään 16 vuotta.

 

Ikäpoikkeusluvan hinta

Ikäpoikkeuslupa, niin kielteinen kuin myös myönteinen päätös, kustantaa yleisten maksuasetusten mukaisen maksun, joka on 100 €. Laskun saa kotiin postitse, kun päätös on tehty. Mikäli kadotat ikäpoikkeusluvan, tai se tuhoutuu, voit pyytää uuden kopion päätöksestä ottamalla yhteyttä Traficomin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi.

 

Muuta huomioitavaa

Suosittelemme hakemaan ikäpoikkeuslupaa heti, kun mahdollista johtuen oletetuista jopa parin kuukauden mittaisista odotusajoista Traficomilla. Ajantasaiset odotusajat saat ottamalla yhteyttä Traficomin asiakaspalveluun. Traficomin puhelinpalvelu löytyy numerosta 029 534 5113 ja on avoinna arkisin klo 8-16.15.

 

Alaikäiselle ikäpoikkeusluvalla myönnettävä ajokortti ei sisällä muista uusista ajokorteista tutuksi tulleita poikkeavia erityisehtoja, vaan on pysyvä eli ajokorttidirektiivin perusteella voimassa 15 vuotta. Nuoren ajokortillisen on kuitenkin hyvä tiedostaa, että ulkomailla ikäpoikkeusluvalla hankittu ajokortti ei välttämättä oikeuta ajoneuvon ajamiseen. Nykyisen tiedon mukaan ainakin Tanskassa ja Itävallassa ajaminen on sallittua 17-vuotiaana, mikäli nuorella on Suomessa myönnetty ajokortti.

 

Ikäpoikkeuslupaa hakeneista vain noin 3,5 prosenttia on saanut kielteisen päätöksen. Vuonna 2019 ikäpoikkeuslupia myönnettiin noin 12 000 kappaletta. Ikäpoikkeuslupaa on Suomessa ollut mahdollista hakea vuodesta 2018, jolloin alaikäisten pääsy auton rattiin mahdollistettiin ajokorttilain muutoksella. Yleisin syy hakemuksien hylkäämiselle on pakollisten todistuksien toimittamatta jättäminen ja se, ettei hakijalla itsellään ole todellista tarvetta kulkemiseen, vaan ikäpoikkeuslupaa on haettu toisen ihmisen kuljettamiseen.

 

Traficomin mukaan 17-vuotiaiden liikennekäyttäytymisessä ei ole havaittu eroa muihin kuljettajiin. 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan 2,3 prosenttia ikäpoikkeusluvan saaneista oli syyllistynyt 17-vuotiaana rikkomukseen, josta on seurannut ajokieltorangaistus.

 

Autamme sinua ikäpoikkeuslupa-asioissa

Jos olet miettinyt ajokortin suorittamista 17-vuotiaana ja tunnet täyttäväsi kriteerit, ota rohkeasti yhteyttä autokouluumme! Suoritat meillä henkilöautokortin taitotasostasi riippumatta. Voit aloittaa autokoulun, vaikka et olisikaan vielä saanut hyväksyttyä ikäpoikkeuslupaa Traficomilta.

0
  0
  Sinun ostoskori
  Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan